Foto bij over

Onze diensten

De diensten van Naast

NAAST geeft een antwoord op thema’s die nu en in de toekomst spelen in de zorg. Thema’s zoals: veiligheid en zekerheid bieden aan mensen die langer thuis blijven wonen, de kwaliteit van zorg verhogen, werken met efficiënte(re) zorgprocessen, meer zelfregie bij de klant en het verplaatsen van zorg van tweede lijn naar eerste en/of nulde lijn. Onze diensten zijn divers en hebben alle een of meerdere van bovenstaande elementen in zich.

Zorg én implementatie

Dankzij jarenlange ervaring met de implementatie van nieuwe zorgprocessen kan ons team Zorgvernieuwing jou maximaal ondersteunen. Dit begint bij een uitgebreide analyse van de vraag binnen jouw organisatie. Het kan voorkomen dat een van onze andere zorg-op-afstand-diensten dan nét een betere oplossing is dan de dienst waarvoor je aanvankelijk bij ons kwam. Ook op dit vlak staan wij dus pal naast jou: we denken altijd met je mee over de beste oplossing voor jouw probleem.

Onze diensten

Foto bij over monitoren en coachen van chronisch zieken
Monitoren en coachen van chronisch zieken Icon arrow right

In Nederland groeit het aantal mensen met een chronische ziekte. Om de zorg voor deze mensen kwalitatief hoogwaardig én betaalbaar te houden, is het monitoren en coachen door NAAST een goede toevoeging aan het zorgproces. Wij monitoren en coachen jouw patiënten op afstand. Jij houdt de regie en wordt ingeschakeld wanneer de situatie van de patiënt dit vraagt.

Onze ervaren verpleegkundigen zijn 24/7 beschikbaar voor contact met jouw patiënten. Op basis van thuismeetresultaten die buiten de bandbreedte vallen óf op hun verzoek. Dit doen we volgens afgesproken protocollen. Is er behoefte aan meer expertise, dan schakelen we een zorgprofessional in. Zo zorgen we samen dat de patiënt altijd díe zorg krijgt die nodig is. En dat elke zorgprofessional datgene doet waar hij goed in is, op het juiste moment.


Minder opnames en ligdagen

Daarnaast zorgen we voor advies en coaching op maat, waarbij we sturen op een gezonde levensstijl. Hierdoor voelen chronisch zieken zich zelfstandiger, zelfverzekerder en veiliger. Zij geven onze service het rapportcijfer 8,6.

Samen met het Slingeland Ziekenhuis hebben we al vele mooie resultaten behaald. Zoals een flinke verlaging van het aantal opnames, ligdagen en polibezoeken. Ook goed om te melden: in november 2017 behaalden we met deze samenwerking de derde plaats bij de Niaz jaarprijs 2017.

“Als verpleegkundig specialist op de poli denk ik dat het goed is dat mijn patiënten zichzelf monitoren. Maar dit levert wel veel meetgegevens op en ik weet niet altijd wat ik hiermee aan moet. NAAST filtert deze gegevens en geeft door wat voor mij echt van belang is. Tegelijkertijd geeft NAAST mijn patiënten leefstijladviezen. Een goede samenwerking!”

Meer weten?

Wil je meer weten over het monitoren en coachen van mensen met een chronische ziekte? Neem gerust contact met ons op.

Foto bij over monitoren en coachen van chronisch zieken
Dubbelcontrole
Medicatie
Icon arrow right

Het uitgeven van medicijnen is een zeer serieuze zaak, zeker bij risicovolle medicatie. Een fout is zó gemaakt. Dit wil je graag voorkomen. Maar vanwege capaciteitsproblemen is een extra paar ogen vaak niet haalbaar, zeker niet in de thuiszorg of intramuraal. NAAST verhoogt de medicatieveiligheid met Dubbelcontrole Medicatie op afstand.

Dit werkt zo: medewerkers van jouw zorgorganisatie die een patiënt risicovolle medicatie willen toedienen, maken een foto van de klaarliggende medicatie en de toedienlijsten of uitvoeringsverzoeken. Zij sturen deze foto via een speciale app naar NAAST. Onze medewerkers beoordelen deze foto’s direct en geven via de app akkoord of een afkeuring (met de reden hiervan). Het resultaat: verbeterde kwaliteit van zorg en een minimale verstoring van het zorgmoment. Deze dienst is geen overbodige luxe, want het verbaast ons hoeveel fouten we op deze manier dagelijks weten te voorkomen.

Heldere protocollen en implementatie

Samen met diverse zorgorganisaties heeft NAAST kwalitatief hoogstaande protocollen ontwikkeld voor het snel en eenvoudig uitvoeren van deze dubbelcontroles. Kies je voor deze dienst? Dan zorgen wij voor een gedegen implementatietraject, inclusief een training van jouw medewerkers.

“Ik werk al jaren als verpleegkundige en heb dus echt wel wat ervaring. Laatst kreeg ik bij een dubbelcontrole ineens een afkeuring, die me compleet verraste. Ik had echt iets over het hoofd gezien, zó stom! Ik ben blij dat ik werd gecorrigeerd. Die extra controle kost amper tijd en ik merk dat onze organisatie door het gebruik van deze dienst grote stappen heeft gemaakt in medicatieveiligheid.”

Meer weten?

Wil je meer weten over onze Dubbelcontrole Medicatie? Neem gerust contact met ons op.

Foto bij over monitoren en coachen van chronisch zieken
Telecardiologie Icon arrow right

Een verdenking op hartritmestoornissen of andere cardiologische problemen zorgt vaak voor een directe doorverwijzing vanuit de huisarts naar de tweede lijn. Dit hoeft niet. Door de inzet van hartritmediagnostiek op afstand kan pre-diagnostiek buiten het ziekenhuis plaatsvinden. 24 uur per dag en 7 dagen in de week.


Onze ervaren verpleegkundigen zijn door cardiologen opgeleid om hartritmestroken en 12 lead ECG’s te kunnen beoordelen. Deze beoordelingen worden naar de voorschrijvend huisartsen verstuurd, waarna deze een diagnose kunnen stellen. Indien wij een hartritmestrook of 12 lead ECG binnenkrijgen waarbij het nodig is dat directe hulp ingezet wordt richting de patiënt, dan doen wij dit uiteraard.

Minder doorverwijzingen

Deze dienst heeft mooie resultaten: minder doorverwijzingen naar de tweede lijn of juist gerichtere doorverwijzingen. Daarnaast is het voor patiënten en huisartsenposten heel prettig dat wij 24/7 bereikbaar zijn.

Onze verpleegkundigen hebben sinds de start van deze dienst al een half miljoen hartritmestroken beoordeeld.

“Dankzij de inzet van NAAST kunnen de patiënten van mijn huisartsenpraktijk hun hartritmestroken op elk moment van de dag doorsturen. Iemand met verstand van zaken kijkt er direct naar. Is de situatie spoedeisend, dan wordt meteen gepaste actie ondernomen. Een mooie service, die ik binnen mijn eigen praktijk nooit had kunnen realiseren.” 


Meer weten?

Wil je meer weten over telecardiologie van NAAST? Neem gerust contact met ons op.

Foto bij over monitoren en coachen van chronisch zieken
Medicatie uitgifte controle Icon arrow right

Ieder jaar zijn tienduizenden ziekenhuisopnames te wijten aan foutief medicijngebruik. Een schrikbarend aantal! Dit probleem is voor een groot deel heel simpel te voorkomen. Door inzet van een medicijndispenser zoals de Medido, met de medewerkers van NAAST als achterwacht.

De Medido staat bij jouw klant thuis en is door de apotheek voorzien van een baxterrol met de juiste medicatie. Zodra het tijd is om medicijnen in te nemen, geeft het apparaat een geluid- en lichtsig­naal. Jouw klant drukt op een knop en de medicatie komt in een ingescheurd zakje tevoorschijn. Het enige wat jouw klant nog hoeft te doen, is het innemen van de medicijnen.

Medicatietrouw en veiligheid

Drukt jouw klant niet op de knop? Dan krijgen wij automatisch een melding en nemen we contact met hem op. Reageert hij niet, dan schakelen we een mantelzorger of de medewerkers van jouw thuiszorgorganisatie in om poolshoogte te nemen. Op deze manier verhogen we de medicatietrouw en veiligheid van jouw klant. En het mooie is: deze dienst wordt binnen de indicatie vergoed.

“Als verpleegkundige in de wijk kan ik mijn ochtendroute nu anders indelen. De Medido heeft ervoor gezorgd dat mijn klanten hun medicijnen al hebben ingenomen, dus dat hoef ik niet meer te controleren. Nu kan ik dus veel flexibeler plannen, een groot pluspunt!”

Meer weten?

Wil je meer weten over het gebruik van de Medido? Neem gerust contact met ons op.

Foto bij over monitoren en coachen van chronisch zieken
Beeldzorg Icon arrow right

Het is een van de grootste problemen in de zorg: een tekort aan zorgmedewerkers. Je klant heeft je eigenlijk net nodig op het moment dat er krapte in het team is. Of je bent minutenlang onderweg om even achter de deur te kijken of alles goed is met de klant. Met steeds minder zorgmedewerkers komen deze situaties dan ook steeds vaker voor.

Uit ervaring weten wij dat veel zorg ook prima via beeldbellen te realiseren is. De verpleegkundigen en verzorgenden van NAAST zitten dag en nacht klaar om via beeldbellen vragen van jouw klanten te beantwoorden of onderdelen van het OMAHA-zorgplan op afstand uit te voeren. Van het maken van een praatje over hoe het gaat tot het ondersteunen bij zelfzorgtaken. Zoals het meekijken bij insuline spuiten of coachen bij ziektebeelden. NAAST is er altijd als het nodig is, voor geplande of ongeplande zorgmomenten.

Regie weer bij je klant

Beeldzorg heeft vele voordelen. Je legt de regie weer bij je klant, je kunt samen met ons de drukte in je team opvangen en je klant kan op ieder gewenst moment ondersteund worden. Beeldzorg is echt het voorbeeld van: “op afstand wat kan, dichtbij wat moet”.

“Ik ben 79 jaar en diabetespatiënt. Ik kan heel goed zelf insuline spuiten, maar het schermpje van de pen kan ik niet meer zo goed lezen. Vroeger kwam hiervoor speciaal een zuster langs. Maar sinds ik kan beeldbellen, hoef ik niet meer thuis te wachten tot zij er is en kan ik eten wanneer ik wil.”

Meer weten?

Wil je meer weten over beeldzorg van NAAST? Neem gerust contact met ons op.

Foto bij over monitoren en coachen van chronisch zieken
Verpleegkundige
assistentie op afstand
Icon arrow right

Volgens de regelgeving moet er altijd een verpleegkundige op een zorglocatie aanwezig zijn. Maar in de praktijk is dat niet altijd haalbaar – en ook niet altijd nodig. Dankzij NAAST kan het op afstand.

Wij bieden 24/7 verpleegkundige assistentie op afstand. De verzorgende op een zorglocatie kan telefonisch of via beeldbellen even overleggen met een van onze speciaal getrainde en BIG-geregistreerde verpleegkundigen. Zij geven adviezen volgens nauwkeurig opgestelde protocollen die afgestemd kunnen worden op jouw organisatie.
Zo is op iedere locatie direct verpleegkundige deskundigheid beschikbaar, zonder dat er altijd een verpleegkundige fysiek aanwezig moet zijn. Bovendien bieden we op deze manier een filterfunctie voor de inzet van onder meer de specialist ouderengeneeskunde.

Praktisch besparen

Is er op locatie toch een verpleegkundige handeling nodig? Dan schakelen wij de verpleegkundige van de thuiszorg hiervoor in. Deze dienst is een praktische manier van besparen, zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de zorg of de veiligheid van de bewoners.

“Ik ben verzorgende in een verpleeghuis en vond het in het begin best spannend dat er geen verpleegkundige meer naast me stond. Nu merk ik dat ik veel meer van bewoners weet dan ik dacht. Als het nodig is, bespreek ik de situatie met de verpleegkundige van NAAST. Zij denkt mee en geeft advies. En als het nodig is, bellen we de specialist ouderengeneeskunde.”

Meer weten?

Wil je meer weten over onze verpleegkundige assistentie op afstand? Neem gerust contact met ons op.

Foto bij over monitoren en coachen van chronisch zieken
Video
monitoring
Icon arrow right

Voor kwetsbare mensen is een gevoel van veiligheid heel belangrijk. Overdag en ’s nachts, thuis of in een intramurale setting. Jouw klanten, maar vooral ook hun mantelzorgers, willen zeker weten dat het goed gaat. Maar jij hebt niet altijd genoeg zorgprofessionals in huis om deze zorg op elk moment te kunnen bieden. Onze oplossing: videomonitoring.

Via een in de kamer van jouw klant geplaatste camera kijken onze medewerkers op afgesproken tijden of het nog goed met hem gaat. Indien gewenst kunnen we via een spreek-luisterverbinding, telefoon of beeldscherm contact leggen. En als het nodig is, schakelen we direct de mantelzorger of een professional van jouw organisatie in. Vooral ’s nachts, als de bezetting lager is, kunnen deze extra ogen de veiligheid en effec­tiviteit van de zorgverlening aanzienlijk verhogen.

Intramuraal: wanneer het op een zorglocatie plots even hectisch is, kan de medewerker op locatie op dat moment vragen of de medewerkers van NAAST de domotica over willen nemen. Dit betekent dat wij de camerabeelden, alarmeringen, deurtriggers en dergelijke in de gaten houden. Is er iets acuuts aan de hand? Dan bellen we direct de verzorgende.

Gerust gevoel

Deze dienst geeft iedereen een veilig gevoel; een hele zorg minder voor mantelzorgers en familie. Onze ervaring leert dat ouderen op deze manier langer thuis blijven wonen en kunnen genieten van een ongestoorde nachtrust. Ook zijn de mobiele nachtteams op deze manier veel efficiënter inzetbaar.

Het voordeel voor medewerkers op een woonzorglocatie mag ook duidelijk zijn: ook zij hebben een veiliger en geruster gevoel doordat zij op elk gewenst moment NAAST kunnen inschakelen om even bij te springen.

Goed om te weten: ons team Zorgvernieuwing scant continu de markt, op zoek naar de beste technische systemen die we vervolgens voor jouw organisatie inzetten.

“Als het druk is in ons verzorgingshuis en we alle handen wel kunnen gebruiken, ben ik blij dat we NAAST op elk moment kunnen inschakelen om een extra oogje in het zeil te houden. Dat kan voor een uurtje, maar ook een hele nacht: heel praktisch!”

Meer weten?

Wil je meer weten over onze videomonitoring? Neem gerust contact met ons op.

Foto bij over monitoren en coachen van chronisch zieken
Service- en bereikbaarheidsdiensten Icon arrow right

Jij wilt graag dat jouw klanten 24/7 te woord worden gestaan, maar jouw organisatie is hier niet op ingericht. NAAST neemt graag een deel van dit werk van je over.

Op tijden die je zelf kiest staan wij jouw klanten te woord: ’s avonds, ’s nachts, in het weekend of 24/7. Dit doen we uit naam van jouw organisatie en uiteraard volgens jouw protocollen.

Advies op afstand

Onze verzorgenden en BIG-geregistreerde verpleegkundigen zijn getraind in het geven van advies op afstand. Zij triageren de zorgvraag van jouw klanten en verwijzen zo nodig door naar een achterwacht van jouw organisatie. Zo weet je zeker dat jouw klanten in goede handen zijn. Op elk door jou gewenst moment.

“Als zorgmanager bied ik mijn klanten graag 24-uursservice, maar dit is voor onze organisatie echt geen haalbare kaart. Dankzij NAAST krijgen mijn klanten toch op elk moment van de dag antwoord op hun vragen, uit onze naam. Ideaal!”

Meer weten?

Wil je weten hoe wij je kunnen ondersteunen met service- en bereikbaarheidsdiensten? Neem gerust contact met ons op.

Foto bij over
Personenalarmering Icon arrow right

Mensen wonen steeds langer thuis. Soms helaas wel met een groeiend gevoel van onveiligheid of onzekerheid. Personenalarmering van NAAST draagt bij aan een groter gevoel van veiligheid.

Onze dienstverlening betreft het snel aannemen van de alarmen, het kundig inschatten óf en welke hulp er nodig is (triageren) en het zo nodig inzetten van (professionele) opvolging. Wij bieden de mogelijkheid om – naast de meer traditionele personenalarmering in de thuissituatie of intramuraal – te kiezen voor aanvullende dienstverlening. Zoals mobiele alarmering en het gebruik van een zogenaamde ‘splitlicentie’ van onze meldcentrale.

Snelle opvolging

Onze verzorgenden en verpleegkundigen triageren elk alarm via de ABCDE-methodiek, waardoor de ernst van de situatie van jouw klant goed ingeschat wordt. Ook zetten zij een acute zorgvraag door via de SBAR-methodiek, zodat deze snel en kwalitatief hoogwaardig overgedragen wordt naar (professionele) opvolging.

  • Voor deze dienst zijn we WDTM-QAEH gecertificeerd en erkend als zorgcentrale.

“Een paar maanden geleden ben ik ’s nachts gevallen in de badkamer. Gelukkig kon ik meteen op de alarmknop drukken. De zuster van de personenalarmering was heel lief en bleef aan de lijn tot er iemand kwam om me weer overeind te helpen. Heel fijn!”

Meer weten?

Wil je weten hoe wij je kunnen ondersteunen met service- en bereikbaarheidsdiensten? Neem gerust contact met ons op.